top of page

Jsme architekti.

Poskytujeme komplexní služby a individuální přístup. Zabýváme se všemi oblastmi architektury, od urbanismu přes novostavby a rekonstrukce až po interiéry a design. Projektovou dokumentaci zpracováváme ve všech jejích úrovních, od studie až po autorský dozor při realizaci.

ARCHITEKTURA

Klasické architektonické navrhování máme stále rádi. Je nám blízká vitruviánská definice architektury, kde je za ideál považováno vyvážení účelu, formy a konstrukce. Snažíme se tedy být architekty, kteří jsou zároveň inženýry, výtvarníky, filozofy a vědci. Je-li třeba, přibíráme do týmu specialisty a snažíme se s nimi záměry projektu probírat od samého počátku. Hledáme pokoru, neokázalost a přirozenost. Současným trendům v architektuře se nevyhýbáme, ale nepřijímáme je bez důvodu. Chceme si uchovat svobodu. Ke každému novému zadání přistupujeme zodpovědně.

HARMONIZACE SE SOUČASNOSTÍ

Při rekonstrukcích se nesnažíme pouze mechanicky zakonzervovat minulost. Naším cílem je její harmonické propojení s přítomností, se současným životem. 

V případě potřeby spolupracujeme s restaurátory a památkáři. K rekonstrukcím přistupujeme soudobě s patřičným respektem k historickému vrstvení původní stavby. Jsme romantičtí, ale ne sentimentální. Milujeme autentické pamětihodnosti jako prameny poznání minulosti. Při práci s kulturní památkou maximálně zohledňujeme její původní podobu a kontext.

ERUDICE

Máme již bohaté zkušenosti s navrhováním i s realizací. Před založením našeho studia jsme prošli mnohými českými i zahraničními ateliéry, ve kterých jsme pracovali s vynikajícími učiteli. Nároky na všestrannost a mnohovrstevnatost jsou pro nás výzvou i letitou praxí.

INVESTOR JAKO AUTOR DÍLA

Je to trochu nadsázka, ale nepřeháníme příliš. Považujeme naše klienty za spolutvůrce architektonického díla. Architekturu nevnímáme jako volné umění. Nároky a představy investora jsou pro vznik správně fungující a krásné stavby nepostradatelné. Nabízíme varianty, vedeme, ale zároveň nasloucháme a necháme se inspirovat. Metoda naší práce je na individuálním přístupu a posuzování několika verzí založena. Jasně zformulované zadání je pro nás stejně podstatné jako vlastní navrhování. S oblibou tvrdíme, že správně analyzované problémy obsahují poloviční řešení.

INSPIRACE

Jsme otevření a stále se učíme od kolegů architektů, inženýrů i v příbuzných oborech z oblasti umění a designu. V poslední době v nás rezonují práce architektů ze severní Itálie, Švýcarska, Rakouska, Holandska i Jižní Ameriky. Při navrhování jsme ohleduplní k prostředí a kontextu, pro který je daný návrh určen. Moderní technologie sledujeme a respektujeme, vždy se však snažíme nalézt dostatečný důvod při jejich volbě v praktickém využití.

TÝM

Tým architektů z ateliéru ARCHIMAT pracuje pod vedením Martina Matisky a Pavla Grasse. Při týmové práci se snažíme spojovat zkušenosti starších kolegů se svěžestí a odvahou těch mladších. Specialisty zveme z okruhu stálých spolupracovníků. Zakázkám se věnujeme naplno, což oceňují nejen klienti, se kterými spolupracujeme dlouhodobě. Kromě toho byla naše práce ohodnocena v kategorii rekonstrukce v Grand Prix obce architektů čestným uznáním.

Ing. arch. MARTIN MATISKA *17.12.1971, ČESKE BUDĚJOVICE

2016 Člen Akademie České architektury

2009 Archimat, založení ateléru

2002 členství v České komoře architektů

2001 - 2009 Atelier UM, založení ateliéru s Petrem Uhlíkem

1998 - 2002 Lábus AA, Prof. Ing.arch. Ladislav Lábus

1995 Architekturbűro Volf, Saarbrűcken, Německo

1994 Space-K, Ing. arch. Jiří Špaček

1993 Ing. arch. Jiří Gebert, Mnichov, Německo

1991, 1992 Atelier 8000, Č. Budějovice, Ing. arch. Jiří Střítecký, Ing. Martin Krupauer

1990 - 1998 FA ČVUT Praha, diplom u prof. Ing. arch. Ladislava Lábuse

Ing. arch. PAVEL GRASSE *12.12.1989, OLOMOUC

2015 Archimat

2015 FA ČVUT Praha, diplom u prof. Ing. arch. Ladislava Lábuse

2014 L2O Architekti

2012 R21 Architekti

2011 HKR Architects Prague

SPOLUAUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI 2009 – 2022

Ing. arch. Radka Smičková

Ing. arch. Tomáš Bílek

bc. Martina Nováková

Anna Seimlová

Ing. arch. Petr Janhuba

Ing. arch. Adam Zlámal

Ing. arch. Jana Braňková

Ing. arch. Lucie Galiová

Ing. arch. Eva Pyková

SPOLUAUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI 2001 – 2009

MgA. Tamara Volná

Ing. arch. Jakub Caudr

Ing. arch. Tomáš Chrdle

Ing.arch. Katya Sonlajtnerová

Ing. arch. Martina Novotná

Ing. arch. Zdeněk Heřman

Ing. arch. Petr Cimbulka

Ing. arch. Jan Drahozal

Ing. arch. Daria Bártová

Ing. arch. Klára Makovcová

Ing. arch. Filip Hněvkovský

Ing. arch. Ivana Dvořáková

Ing. arch. Jan Albrecht

Ing. arch. Ondřej Píhrt

Ing. arch. Tomáš Procházka

Ing. arch. Natálie Čtvrtníčková

Ing. arch. Jana Stopková

Ing. arch. Linda Kolomazníková

Ing. Richard Myslivec

MgA. Ing. arch Eva Červinková

PROFESNÍ OCENĚNÍ

Čestné uznání Grand Prix Obce architektů 2002 - Dvě půdní vestavby na Smíchově, realizace oceněna Čestným uznáním

MEDIA

Design and Home 2015

Stavba 4/2014

Texty o architektuře 2006-2009 (matadoři junioři) 2010

Slavné vily Ústeckého kraje 2010

PechaKucha Night Prague 2009

Dvacet po dvaceti 11/2009

Luxury shopping Guide 5/2007- 9/2007

Domy (Prostor, Praha 2006)

Slavné vily Jihočeského kraje 2007

Domov 5/2007

Stavba 1/2007

Dolcevita 1/2007

24 hodin s architekturou 10/2007

Dolcevita 11/2006

Česká architektura 2005/2006 (Prostor, Praha 2007)

Architekt 11/2006

ERA 21 5/2006

Rekonstrukce bytu, ERA, 2006

Architekt 11/2005

Katalog Nový domov 2005

Stavíme (domov) jaro 2005

Stavba 6/2004

Architekt Ladislav Lábus (katalog výstavy v GKF) 2004

Katalog Betonový dům 2004

Domov 6/2004

Katalog GP Obce architektů 2002

Můj dům 11/2002

Architekt 5/2002

ZPRACOVANÉ PROJEKTY

 

2022   Residence Bílý dům 2021-2022

Residenční areál v Roudnici nad Labem

projekt

Martin Matiska, Pavel Grasse

Bezděkov 2021-2022

Lokalita pro rodinné bydlení v Roudnici nad Labem

projekt

Martin Matiska, Pavel Grasse

Prodejna barev Brno 2021-2022

Prodejna barev Brno - Bohunická

projekt

Martin Matiska, Pavel Grasse

Malé náměstí ve Veselí nad Lužnicí 2020-2022

Revitalizace náměstí

soutěž 2020

projekt 2021-2022

Martin Matiska, Pavel Grasse

Prodejna Barev 2018 - 2022

Prodejna barev v Roudnici nad Labem

realizace

Martin Matiska, Pavel Grasse, Radka Smičková

RD Černěves 2020 - 2022

Novostavba usedlosti v Černěvsi

v realizaci

Martin Matiska, Pavel Grasse, Radka Smičková

krajinářské řešení Štěpán Špoula

Dům Sokolov 2019 - 2022

Novostavba rodinného domu v Sokolově

v realizaci

Martin Matiska, Pavel Grasse, Radka Smičková

Dům Rvačov 61 2016 - 2022

rekonstrukce polyfunkčního domu v Roudnici nad Labem

realizace

Martin Matiska, Pavel Grasse

Dům Podluská 2015 - 2022

rodinný dům v Roudnici nad Labem

realizace

Martin Matiska, Pavel Grasse

2021   Ohníč 2021

Územní studie veřejných prostranství Ohníče a Křemýže

studie

Martin Matiska, Pavel Grasse

2020   Nové pláže Doksy 2020

územní studie

Martin Matiska, Pavel Grasse, Radka Smičková

Prodejna Barev Brno 2020

Prodejna barev - Brno - Horní Heršpice

studie

Martin Matiska, Pavel Grasse, Radka Smičková

Bytové domy Zahradní 2020

Soubor bytových domů se zeleným vnitroblokem ve Štětí

studie

Martin Matiska, Pavel Grasse, Radka Smičková

2019   Sportovní hala Sokol 2019

Sportovní hala s areálem Sokol Roudnice n. L.

studie

Martin Matiska, Pavel Grasse, Radka Smičková

Rekonstrukce podkroví Libušina 1041 2019

rekonstrukce podkrovního bytu Libušina 1041 - Roudnice nad Labem

studie

Martin Matiska, Pavel Grasse

spolupráce Radka Smičková

Polyfunkční dům Slivenec 2018 - 2019

soutěžní návrh na polyfunkční soubor staveb

2. místo

Martin Matiska, Pavel Grasse

spolupráce Radka Smičková

Rekonstrukce usedlosti 2016 - 2019 

rekonstrukce usedlosti pod Blaníkem

v realizaci

Martin Matiska, Pavel Grasse

2018   Rotor Clip 2018

územně-technická analýza výrobního areálu firmy Rotor Clip v Budyni nad Ohří

Martin Matiska, Pavel Grasse, Radka Smičková

Sídliště Hracholusky 2017 - 2018

Územní studie veřejných prostranství v Roudnici nad Labem – sídliště Hracholusky

Pavel Grasse, Martin Matiska

spolupráce Jan Drahozal, Barbora Eismanová, Josef Filip, Vít Ondráček

Smetanovo náměstí 2017 - 2018

Územní studie veřejných prostranství v Roudnici nad Labem – Smetanovo náměstí

Pavel Grasse, Martin Matiska

spolupráce Jan Drahozal, Barbora Eismanová, Josef Filip, Vít Ondráček

Dům Beroun 2017 - 2018 

rodinný dům v Berouně

projekt

Martin Matiska, Tomáš Bílek, Pavel Grasse

Interiér Loll Theraphy 2017 - 2018 

interiér relaxačního studia v Praze 1

v realizaci

Martin Matiska, Pavel Grasse, Martina Nováková

Dům České Budějovice 2017 - 2018 

rodinný dům v Českých Budějovicích

v realizaci

Martin Matiska, Pavel Grasse, Anna Seimlová

Dům Levín 2016 - 2018 

rodinný dům v Levíně

realizace

Martin Matiska, Pavel Grasse

HET 2.ETAPA 2014 - 2018 

rekonstrukce a dostavba výrobního areálu 2 .etapa v Ohníči

projekt

Martin Matiska

spolupráce Petr Janhuba, Pavel Grasse

 

2016   Dům Račiněves 2014 - 2016 

rekonstrukce venkovské usedlosti v Račiněvsi

v realizaci

Martin Matiska, Petr Janhuba

 

2015   Byt Neplachova 2015

rekonstrukce bytu v nájemní vile z 20. let v českých Budějovicích, Neplachova

studie

Martin Matiska, Petr Janhuba

 

Byt Dittrichova 2015 

rekonstrukce bytu v bytovém domě v Praze, Dittrichova

realizace

Martin Matiska, Pavel Grasse

 

HET 1.ETAPA 2014 - 2015 

rekonstrukce a dostavba výrobního areálu 1 .etapa v Ohníči u Teplic

realizace

Martin Matiska

spolupráce Petr Janhuba, Pavel Grasse

 

Restaurace Steakgrill 2014 - 2015 

Přístavba, zahrádka a interiér  restaurace v Račiněvsi

realizace

Martin Matiska, Petr Janhuba, Pavel Grasse

  

2014   Hloubětínská 55 2014

studie komunitního domu v Praze, Starém Hloubětíně

soutěžní projekt

Martin Matiska, Štěpán Špoula

spolupráce Petr Janhuba, Marie Gelová

 

Interier loftu 2014 

interier podkrovního bytu v Praze, Smíchov, K Vodojemu

realizace

Martin Matiska

spolupráce Petr Janhuba

 

Wega 2013 - 2014 

rekonstrukce administrativně produkčního objektu reklamní agentury, Roudnice nad Labem

studie

Martin Matiska, Petr Janhuba

 

Vila s výhledem 2010 - 2014 

novostavba a interiér vily v Polabí s výhledem na České středohoří

realizace

Martin Matiska

spolupráce Adam Zlámal, Jana Braňková, Eva Pyková, Petr Janhuba

 

Bytový dům Ottova 2009 - 2014 

bytový dům v Praze Zbraslavi, Ottova ulice

projekt

Martin Matiska

spolupráce Petr Janhuba, Tomáš Chrdle

 

2010   Interiér Ladronka 2010

interiér rodinného domu v Praze

realizace

Martin Matiska

spolupráce Jana Braňková

 

Interiér Černošice 2010 

interiér rodinného domu v Černošicích

realizace

Martin Matiska

spolupráce Eva Pyková

 

Prodejna ADK 2010 

interiér reprezentační prodejny v Praze, Těšnov 1059/1

realizace

Martin Matiska

spolupráce Jana Braňková

 

2009   Vila Roudnice 2008 - 2009 

rekonstrukce vily z 30 let v Roudnici nad Labem

projekt

Martin Matiska

spolupráce Lucie Galiová

 

Dům Ladronka 2008 - 2009 

Rekonstrukce části trojdomu v Praze na Ladronce

realizace

Martin Matiska

spolupráce Tomáš Chrdle

 

2008   Vila Netolice 2006 - 2008 

rekonstrukce vily z 20.let v Netolicích

realizace

Martin Matiska

spolupráce Jan Albrecht, Jakub Caudr

 

Vila Černošice 2006 - 2008 

rekonstrukce vily z 20.let v Černošicích

realizace

Martin Matiska, Petr Uhlík

spolupráce Katya Sonlajtnerová, Jakub Caudr

 

Dům Kozinec 2005 - 2008 

novostavba rodinného domu v Kozinci

realizace

Martin Matiska, Petr Uhlík, Martina Novotná

 

Dům Klecany 2002 - 2008 

rodinný dům v Klecanech

realizace

Martin Matiska, Petr Uhlík, Jan Drahozal

 

2007   Interiér Jízdárny pražského hradu 2006 - 2007 

realizace

Ladislav Lábus, Martin Matiska

spolupráce Petr Uhlík, Jan Albrecht, Jakub Caudr

 

Vila u Vltavy II 2005 - 2007

rekonstrukce vily v Českých Budějovicích

realizace

Petr Uhlík, Martin Matiska

 

Vila Benešovská 2004 - 2007 

rekonstrukce nájemní vily z 30.let v Praze, Benešovská ulice

realizace

Martin Matiska, Petr Uhlík

spolupráce Martina Novotná, Ondřej Píhrt

 

2006   Milos 2006

rekonstrukce výrobní haly v Roudnici nad Labem

studie

Petr Uhlík, Martin Matiska

 

Dům Nová Ves 2006 

rodinný dům v Nové Vsi pod Pleší v Brdech

projekt

Martin Matiska

spolupráce Katya Sonlajtnerová

 

2005   Vila Hanspaulka 2005 

vila Hanspaulka – Nové vily – vila III

studie – soutěžní projekt

Ladislav Lábus, Martin Matiska

spolupráce Ondřej Píhrt

 

Milos 2003 - 2005 

rekonstrukce administrativní budovy firmy Milos v Roudnici nad Labem

studie s Lábus AA

realizace

Ladislav Lábus, Martin Matiska, Petr Uhlík, Norbert Schmidt

 

Vila u Vltavy I 2003 - 2005 

novostavba vily v Českých Budějovicích

realizace

Petr Uhlík, Martin Matiska

 

Elroy 2002 - 2005 

dílna s administrativou firmy Elroy v Českých Budějovicích

realizace

Martin Matiska, Petr Uhlík, Jan Drahozal

 

2004   Dům Braník 2003 - 2004 

rekonstrukce rodinného domu v Praze Braníku

realizace

Martin Matiska, Petr Uhlík

 

Vila Podbaba 2001 - 2004 

rekonstrukce/novostavba vily v Praze

realizace

Lábus AA

Ladislav Lábus, Martin Matiska, Martina Novotná

 

2003   Vila Budějovická 2002 - 2003 

interiér vily Budějovická, Praha 4

realizace

Martin Matiska, Petr Uhlík

 

Nájemní vila Hanspaulka 2001 - 2003 

rekonstrukce nájemní vily z 30.let, v Praze na Hanspaulce

realizace

Lábus AA

Ladislav Lábus, Martin Matiska, Martina Novotná

 

2002   Povodňové domy 2002

návrh 5-ti typů prefabrikovaných domů

studie

Martin Matiska, Petr Uhlík

 

Církevní mateřská školka U sv. Josefa 2002 

návrh mateřské školky pro Školské sestry de Notre Dame v Českých Budějovicích

studie

Martin Matiska, Petr Uhlík

 

Dům s ateliérem 2001 - 2002 

rodinný dům s ateliérem v Benešově

realizace

Lábus AA

Ladislav Lábus, Zdeněk Heřman, Pavla Burešová, Martin Matiska

 

Dům Nová Ves 2000 - 2002 

rodinný dům v CHKO Blanský les

realizace

Martin Matiska, Petr Uhlík

 

2001   Dvě půdní vestavby 1999 - 2001 

dva půdní byty v Praze, Smíchov, K Vodojemu

realizace

Martin Matiska, Petr Uhlík, Václav Škarda, Veronika Škardová

 

Vila v Roudnici nad Labem 1998 - 2001 

realizace

Lábus AA

Ladislav Lábus, Martin Matiska, Dagmar Prášilová

spolupráce David Mareš

 

1999   Obytný soubor Malvazinky 1999

studie – soutěžní projekt

Lábus AA

Ladislav Lábus, Jiří Poláček, Martin Matiska

 

Rekonstrukce Jízdárny Pražského hradu 1996 - 1999 

realizace

Lábus AA

Ladislav Lábus, Zdeněk Heřman, Martin Matiska, Pavla Burešová

 

1998   Obchody Indeco CZ 1996 - 1998 

Interiéry 20-ti značkových prodejen a výstavních prostor

realizace

Martin Matiska, Petr Uhlík

 

1996   Agentura eF 1996

Interiér domu reklamní agentury v Českých Budějovicích

realizace

Martin Matiska, Petr Uhlík

bottom of page